whatsapp
geçmiş olsun

Radyoloji ve Görüntüleme

Hastanemizin radyoloji kliniği tam teşhis konulamayan vakalara ışık tutmak için gerekli röntgenolojik tetkik araştırmaları yapmaktadır. Özellikle travmatik vakalarda çekilen grafilerle meydana gelen kırık veya lüksasyonlar ya da dahiliye uzmanının akciğerler konusunda ve batın konusunda şüpheye düştüğü vakalarda tanıya yardımcı olmaktadır. Ayrıca ultrasonografik tetkiklerle batın içi patolojileri sağlıklı bir şekilde tanımlamaktadır.Örneğin: Karın ağrısıyla gelen bir vakanın böbrek taşından mı yoksa safra kesesinden mi ya da bir bağırsak patolojisinden mi ileri geldiği araştırması ultrasonografik araştırma ile ışık tutmaktadır. Özellikle karaciğer hastalıklarında safra kesesi taşlarının tanımında ultrasonografik tetkik ayrı bir yer tutmaktadır.Hastanemizde Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Mammografi, Floroskopi,C-kollu skopi, Direkt Röntgen, Kemik dansitometri, ve PACS sistemi bulunmaktadır.