whatsapp
geçmiş olsun

Yenidoğan Yoğun Bakım

Erken doğmuş prematüre bebekler ve zamanında doğmuş sorunlu bebekler, ileri teknoloji ile donatılmış yeni doğan yoğun bakım ünitesinde sağlıklarına kavuşturulmakta ve normal bebekler gibi büyümeleri sağlanmaktadır.Yeni doğan yoğun bakım ünitesi, yalnızca hastanemizde doğan bebekler değil, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm bebeklere sağlık hizmeti sağlamaktadır.Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde anne ve babanın, uygun koşullar sağlandıktan sonra, bebeklerini ziyaret etmeleri de sağlanmaktadır. Bütün prematüre ve hasta bebeklerin anne sütü ile beslenmesi amaçlanmaktadır. Aileler, bebekleri ile ilgili sürekli bilgilendirilmektedir.Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde 18 adet kuvöz, 1 adet radyan ısıtıcılı  yatak, 1 adet transport kuvözü, 1 adet tünel fototerapi cihazı, 1 adet portable röntgen cihazı, 2 adet led fototerapi cihazı, 3 adetventilatör, her küvöz başında monitorizasyon aygıtları mevcuttur.