whatsapp
geçmiş olsun

Endoskopi

Polikliniğimizde Genel Cerrahi hasta muayeneleri ile beraber ayrıca Endoskopi, Kolonoskopi,Perkutan Endoskopik Gastrostomi  ve Kist tedavisi yapılabilmektedir. Hastalarımız bilinçli sedasyon yöntemiyle uyutularak, işlemlerinin rahat geçmesi sağlanır. 

                                Polikliniğimizde yapılan işlemler;

 Panendoskopi :Işıklı bir sistem olan endoskop kullanılarak yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağıincelenmektedir. Panendoskopi; peptik ülser, yemek borusu kanserleri ve mide kanserleri başta olmaküzere pek çok hastalığın teşhisinde altın standart oluşturmaktadır. Ayrıca peptik ülsere bağlı kanamalarve kronik karaciğer hastalarında gelişen varis kanamaları başta olmak üzere üst gastrointestinal sistem kanamalarında minimal invazif tedavi olanakları sunmaktadır.

Rektoskopi:Rektoskopi makat ve kalın bağırsağın distal (en uç) 25 santimini değerlendirilmesini sağlayan birişlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması rektum kanserlerinin erken tanısı için önemlidir. Ayrıca bazı tip hemoroidler bağlama yöntemiyle tedavi edilebilmektedir.

 Fibersigmoidoskopi: Fibersigmoidoskopi makat ve kalın bağırsağın distal (en uç) 60 santiminin değerlendirilmesini sağlayanbir işlemdir. Makat kanaması olan her kişide rektoskopi yapılması kalın bağırsak kanserlerinin erken tanısı için önemlidir.

 Kolonoskopi:Kolonoskopi tüm kalın bağırsağın ve gerekli durumlarda ince bağırsağın uç kısmını değerlendirmeye imkanveren bir işlemdir. Kalın bağırsak kanserlerinin erken tanısı, kronik ishalli hastaların tanısı için gerekli birişlemdir. Ayrıca kansere zemin hazırlayan polipler çıkarılmakta, bazı kanamalar burdurulmakta ve kalınbağırsaktaki darlıklar balonla genişletilerek ya da stent (tüp) takılarak normal yolla dışkılama sağlanabilmektedir.

 Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG): PEG, ağız yoluyla gıda alamayan hastaların beslenmesini sağlamak amacıyla karın duvarındangeçirilen esnek bir tüpün mideye yerleştirilmesi işlemidir. Bu uygulama katı-sıvı gıdaların ve/veyailaçların yemek borusundan geçmeksizin doğrudan mideye ulaşmasını sağlar. Bu yöntem özellikleuzun süre yoğun bakım servislerinde yatan, herhengi bir sebepten dolayı yutma refkleksi kaybolmuş olan hastaların beslenmesi için uygundur.

 Perkutan Endoskopik Gastrostomi (PEG)Nasıl Uygulanır?: torunuz endoskopi sırasında lokal anestezi altında karın cildinde yapacağı küçük birkesiden geçireceği tel ve endoskop yardımıyla karın derinizden midenize ulaşan bir delik oluştur vedaha sonra bu delikten geçireceği beslenme tüpünü midenize yerleştirir. İşlem öncesindehastalara sakinleştirici, lokal anestetik ve antibiyotik verilir. Hasta aynı gün evine gönderilebilir.Midenin açılan delik çevresindeki kısmının karın duvarına yapışması sonrasında 2 hafta içinde mideile karın duvarı arasında bir kanal oluşur ve mide içeriğinin karın içine sızması önlenir. Bunedenle özellikle ilk 2 hafta içinde beslenme sırasında midenin aşırı doldurulmasından kaçınmakgerekir.PEG den bir gün sonra PEG tüpünden büyük bir şırınga veya mekanik bir pompa yardımıyla verilensıvı besinlerle beslenmeye başlanır. PEG hastanın ağızdan beslenmesine engel değildir ancak doktorunuz bazı tıbbi durumlarda ağızdan beslenmenize sınırlama getirebilir.