whatsapp
geçmiş olsun

Erişkin Yoğun Bakım

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM

Vital fonksiyonları yaşamsal risk taşıyacak şekilde bozulmuş her hasta kritik hasta olarak tanımlanır.  Yoğun Bakım Ünitemiz kritik hastalara 24 saat süresince yaşamsal destek veren, ileri teknoloji ile donatılmış olup 2016 yılı itibari ile yeniden yapılandırarak 7 yatak + 1 izole oda olmak üzere  multidisipliner bir alan olarak yeniden yapılandırılmıştır  Son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde yoğun bakım hizmetlerinde de ilerlemeler kaydedilmiştir. Yoğun bakım ünitelerimizde cerrahi yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ileri gruplaşma olmuş ve daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti için çaba sarf edilmektedir. Her yatak başında yapay solunum cihazı ve her türlü monitorizasyona uygun monitörler yer almaktadır. Hastanemiz yoğun bakım üniteleri genç ve tecrübeli kadrosuyla hizmet verirken diğer alanların hekimlerinin de desteğini almaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara günün her saatinde tüm laboratuvar testleri ve görüntüleme tetkikleri uygulanabilmektedir. Pediatrik ve erişkin yaşa kadar tüm kritik hastaların kabul edildiği ünitelerimizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir.   

Genel yoğun bakım kabul kriterlerine uygun hastaların yatırıldığı bölümlerimize şu grup hastalar kabul edilmektedir:· Büyük ameliyat sonrası Post Op yakın takip gerektiren hastalar,· Beyin kanaması geçiren hastalar,· Ani felç geçiren hastalar,· Ciddi solunum yetmezliği· Ciddi infeksiyonu olan hastalar,· Vital fonksiyonları bozulan ya da bozulması beklenen zehirlenmeler,· Genel vücut travması (kafa,göğüs,karın ve extremite travmaları gibi) geçiren hastalar· Sinir sistemi hastalığı olan hastalar (Myastenia Gravis, Guillian Barre gibi)