Adı Soyadı : Mahmut SERTPOLAT
  Akademik Ünvan : Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik (Yönetim Kurulu Üyesi)
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1995
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2001
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :