Adı Soyadı : Kemal BAYINDIR
  Akademik Ünvan : Kadın Hastalıkları ve Doğum (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekim)
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 1982
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - 1982
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :