Adı Soyadı : İrfan KOCA
  Akademik Ünvan : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi-2005
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2010
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :