Adı Soyadı : Fırat AŞKIN
  Akademik Ünvan : Psikolog
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Girne Amerikan Üniversitesi-2015
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :