Adı Soyadı : Muhammed OYLUMLU
  Akademik Ünvan : Kardiyoloji
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Atatürk Üniversitesi-2002
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2008
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :