Adı Soyadı : Alper GÖK
  Akademik Ünvan : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi-2008
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2014
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :