Adı Soyadı : Erdem Yücel DAĞDELEN
  Akademik Ünvan : Acil Hekimi
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :