Adı Soyadı : İmam GÖKSU
  Akademik Ünvan : İç Hastalıkları (Dahiliye)
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :