Adı Soyadı : Anıl ÖZMUTLU
  Akademik Ünvan : Genel Cerrahi
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :