Adı Soyadı : Mehmet BERK
  Akademik Ünvan : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :