Adı Soyadı : Özcan YAĞCIBULUT
  Akademik Ünvan : Kardiyoloji
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi/2005
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Mersin Üniversitesi (2006-2011)
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :