Adı Soyadı : Serkan ÖZKÖK
  Akademik Ünvan : Acil Hekimi
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2007
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :