Adı Soyadı : Mehmet SUBAŞI
  Akademik Ünvan : Acil Hekimi (Başhekim)
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2004
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :