Adı Soyadı : Mustafa DEMİROĞLU
  Akademik Ünvan : Radyodiagnostik Uzmanı
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - 1995
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007
  Mesleki Deneyim :


  Özgeçmiş :