Adı Soyadı : Yasemin EKMEKYAPAR FIRAT
  Akademik Ünvan : Nöroloji
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2011
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2016
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :