Adı Soyadı : Kemal SARSU
  Akademik Ünvan : Nöroloji
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1968
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 1968
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :