Adı Soyadı : Lokman CİNDİOĞLU
  Akademik Ünvan : Acil Hekimi
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi-2011
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :