Adı Soyadı : Ali Erdem YILMAZ
  Akademik Ünvan : Üroloji
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi-2012
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2018
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :