Adı Soyadı : Özge BAŞKÜLEKÇİ
  Akademik Ünvan : Diyetisyen
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :