Adı Soyadı : Aziz BATI
  Akademik Ünvan : Kadın Hastalıkları ve Doğum
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi /1997
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi / 2005
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :