Adı Soyadı : Bülent KAYIK
  Akademik Ünvan : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi-2002
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi-2010
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :