Adı Soyadı : Serdar TEKÇE
  Akademik Ünvan : Başhekim
  Mezunolduğu Tıp Fakültesi ve Yılı :
  Uzmanlık Eğitimi Aldığı Yer ve Yılı :
  Mesleki Deneyim :
  Özgeçmiş :